Tahsilatçım Blog

Tahsilat Makbuzu Nasıl Yazılır?

Tahsilat Makbuzu Nasıl Yazılır?

Tahsilat makbuzu yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, tahsilat makbuzunun nasıl hazırlandığını ve nerelerde kullanıldığını incelediğimiz bu yazıda öncelikle tahsilat makbuzunun ne olduğuna ve ne işe yaradığına değinmek gerekir.

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, ticari işlemlerde alınan hizmet, para, mal, ürün vb. karşılığında yapılan ödemeyi belgelemek için yazılan resmi bir belgedir. Ticari işletmelerde, yapılan her türlü alım-satım işleminde tahsilat makbuzu kesmek gerekmektedir. Böylece ileride doğabilecek hukuki problemlerin önüne geçilmesi sağlanmış olunur. Çünkü tahsilat makbuzu, yapılan işlemler için resmi bir kanıt niteliği taşımaktadır. Özetlemek gerekirse, tahsilat makbuzu, iki ticari taraf arasında yapılan alış verişte, tarafların hukuki olarak kendilerini güvence altına almış oldukları, oldukça önemli bir belgedir. Bu belgeyi hazırlamak için gerekli olan bilgiler ve dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Yazının devamında tahsilat makbuzu için gereken bilgilere ve makbuz hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Yazılır?

Tahsilat Makbuzu Yazılırken Gerekli Olan Bilgiler Nelerdir?

 • Ödemeyi alacak olan ve makbuzu düzenleyecek kişinin adı, soyadı ve unvanı
 • Makbuzu düzenleyenin adres ve iletişim bilgileri
 • Makbuzun düzenlenme tarihi
 • Yapılan ödemenin hem yazılı hem de rakamsal olarak ifadesi
 • Ödemenin yapılma nedeni
 • İşlem çek ile yapıldıysa çek numarası ve çekin ait olduğu banka
 • Ödemeyi yapan tarafın adı ve soyadı
 • Ödemeyi alanın imzası

Bunların yanı sıra makbuzda, firma logosu ve adresi, makbuz seri numarası gibi bilgiler de bulunmaktadır.

Yukarıda maddeler halinde verilmiş olan bilgilerin, yazılan makbuzda eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması, belgenin geçerliliği için oldukça önem taşımaktadır. Belgelerde yapılacak herhangi bir hata, yapılan işlemin hukuki olarak geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bununla birlikte yine makbuzun ödemenin yapıldığı gün içerisinde ve ödeme yapıldıktan sonra yazılmasına dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü ödemenin yapıldığı günden farklı bir tarihte hazırlanmış makbuzlar, vergi hesaplamalarında yanlışlıklara yol açabilir. Zorunlu olan bu bilgiler tam ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra boş bırakılan kısımlar kesinlikle çizilmeli, bu yolla sonradan bu kısımlara farklı bilgilerin girişi engellenmelidir. Kesilmiş makbuza şirket kaşesi de eklenir ve taraflarca imzalanır. Son olarak kesilmiş olan makbuzdan iki nüsha hazırlanır ve  iki tarafa da birer tane verilir.

Tahsilat Makbuzu Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

Yapılan ticari alım-satım işlemlerinde, aşağıda dile getirilen durumlarda tahsilat makbuzuna gerek duyulmaz:

 1. Yapılan işlem için yazar kasadan satış fişi kesilmişse,
 2. İşlem kredi kartı ile yapıldıysa ve kredi kartı slibi mevcutsa,
 3. EFT ya da havale ile yapılan işlemlerde banka dekontu varsa,

bu belgeler de tahsilat makbuzu ile aynı işlevi gördüğünden yani alım-satım işlemi için başlı başına kanıt niteliği taşıdıklarından tekrar tahsilat makbuzu yazmaya gerek görülmemektedir.

Tahsilat makbuzu için belirtilmesi gereken bir diğer husus da Maliye Bakanlığı tarafından bir üst limitin belirlenmiş olmasıdır. Kayıt dışı işlemleri engellemek adına bakanlık, 7.000 TL’yi geçen ödemelerin banka, ptt ya da çeşitli finans kuruluşları aracılığıyla yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Tahsilat Makbuzu Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

Tediye Makbuzu Ve Tahsilat Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Bu iki makbuz arasındaki fark, makbuzların farklı taraflarca düzenlenmesiyle ilgilidir. Her iki makbuz da yapılan ticari işlem için kayıt niteliği taşımaktadır. Ancak tahsilat makbuzu, parayı alan tarafça, tediye makbuzu ise ödeyen tarafça düzenlemektedir. Bu noktadan yola çıkarak iki makbuz arasındaki temel farkın; makbuzu düzenleyen taraf olduğunu söyleyebiliriz. Her iki makbuzda da yer alan bilgiler ve ödeme işlemleri aynıdır.  Amaçları ve işlevleri açısından bir fark yoktur.

Bu Yazıyı Paylaşın

Yorum Yapın

444 30 51 Whatsapp Hattı